O nás

Akciová společnost Jipast, je výrobcem celé řady sportovních potřeb, včetně dřevěného nářadí a kovových konstrukcí. Všechny naše výrobky představují jakost evropského standardu a prodávají se v jedenácti státech Evropy, včetně Německa, Belgie nebo Norska.
Zvláště se specializujeme na výrobu a vývoj dopadových ploch, které se používají všude tam kde hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo pádu při vysoké rychlosti.
Příkladem takových ploch mohou být běžné žíněnky pro školy, gymnastiku nebo bojová umění (tatami), ale také doskočiště pro skok vysoký a skok o tyči (Například v Praze můžete naše doskočiště vidět na stadiónech Strahov, Sparta, Slavie, Olymp nebo Dukla.) Naše atletická doskočiště se stala prvními českými výrobky, které byly certifikovány IAAF.
Obdobné dopadové plochy jako pro atletiku jsou využívány pod cvičební hasičské věže, jako cíle pro parašutisty, pod horolezecké stěny, skateboardové dráhy apod.
Sortiment neustále rozšiřujeme tak, abychom dokázali pokrýt základní oblasti sportu pro školní sport i profesionály.
V současnosti tak můžeme nabídnout profesionální služby při kompletním vybavení tělocvičny nebo atletického stadionu jak vlastní výrobou tak spoluprací s předními evropskými výrobci jako jsou Spieth v gymnastice nebo Polanik v atletice.

Vzdělávání zaměstnanců Jipast

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST

 

Doba trvání: leden 2020 až prosinec 2021

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012496


Stručný popis:
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační

úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. Cílem projektu je realizace vzdělávacích aktivit, které povedou ke zvýšení kvalifikace a odbornosti našich zaměstnanců.

 

Klíčové aktivity:

Obecní IT

Měkké a manažerské dovednosti