Pravidla soutěže

I. Název reklamní akce

"Vyhrajte sportovní vybavení Jipast v hodnotě až 10 000!“

II. Pořadatel reklamní akce

Pořadatelem reklamní akce je Český svaz kin-ballu, Vážní 400, Hradec Králové, 503 41, IČ: 22846891

III. Organizátor reklamní akce

Organizátorem reklamní akce je společnost eBRÁNA s.r.o., Staňkova 1322, Pardubice, 530 02, IČ: 25984764.

IV. Termín reklamní akce a rozsah

 1. Reklamní akce se koná v období od 21. 7. 2014 do 15. 9. 2014 na území České republiky. Reklamní akce probíhá na facebookové stránce Hrajeme Kin-ball  https://www.facebook.com/HrajemeKinball.

V. Podmínky účasti v reklamní akci

 1. Podmínkou pro účast v soutěži je zaslání soutěžní fotografie s tématem kin-ballu pomocí facebookových zpráv stránce Hrajeme Kin-ball  a to nejpozději do 15. 9. 2014 v 23:59.
 2. Reklamní akce se mohou zúčastnit všichni fanoušci facebookové stránky Hrajeme Kin-ball, kteří mají trvalé bydliště na území České a Slovenské republiky.
 3. Reklamní akce se mohou zúčastnit všichni uživatelé starší 15 let, kteří se v době konání reklamní akce stanou fanoušky facebookové stránky Hrajeme kin-ball a kteří zároveň akceptují a splňují pravidla této reklamní akce.
 4. Každý účastník se může do soutěže přihlásit pouze s jednou fotografií. Zasílání fotografií pod duplicitními či falešnými facebookovými účty je nepřípustné.
 5. Je zakázáno šířit své fotografie nekalými způsoby, jako je nakupování To se mi líbí, nadměrným obtěžováním ostatních uživatelů či podpoření fotografie pomocí facebookové a jiné reklamy.
 6. Z účasti v reklamní akci jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, všichni jejich rodinní příslušníci a dodavatel aplikace.
 7. Z reklamní akce budou vyloučeni účastníci, kteří nesplní požadované podmínky reklamní akce. Budou vyloučeni také ti účastníci, kteří porušují pravidla sociální sítě Facebook.

VI. Výhry

 1. Výherci se stanou čtyři uživatelé, kteří získají největší počet hlasů To se mi líbí u svých soutěžních fotografií, které pořadatel zveřejní v soutěžním albu na facebookové stránce Hrajeme Kin-ball https://www.facebook.com/HrajemeKinball.
 2. Poukázka v hodnotě 10 000,- náleží soutěžícímu, který získá do 15. 9. 2014 u své soutěžní fotografie největší počet hlasů To se mi líbí.
 3. Poukázka v hodnotě 5 000,- náleží soutěžícímu, který získá do 15. 9. 2014 u své soutěžní fotografie druhý největší počet hlasů To se mi líbí.
 4. Poukázka v hodnotě 3 000,- náleží soutěžícímu, který získá do 15. 9. 2014 u své soutěžní fotografie třetí největší počet hlasů To se mi líbí.
 5. Poukázka v hodnotě 2 000,- náleží soutěžícímu, který získá do 15. 9. 2014 u své soutěžní fotografie čtvrtý největší počet hlasů To se mi líbí.
 6. Hodnota výherní poukázky odpovídá hodnotě zboží, které bude zakoupeno v rámci jednoho nákupu v e-shopu Jipast https://eshop.jipast.cz/ nejpozději do 31. 10. 2014.
 7. Výhru není možno kompenzovat finanční odměnou v žádné podobě.
 8. Pokud výherce nakoupí zboží v menší hodnotě, než je uvedeno na poukázce, rozdílná částka propadá ve prospěchu e-shopu Jipast.

VII. Dodatek

 1. Reklamní akce není nijak sponzorována, administrována nebo spojena se společností Facebook.
 2. Účastí v reklamní akci potvrzuje účastník reklamní akce souhlas s těmito pravidly a zároveň stvrzuje, že souhlasí se zařazením, správou, zpracováním a uchováním poskytnutých osobních údajů pořadateli soutěže v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka reklamní akce, jehož chování či facebookový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní facebookový účet, falešný facebookový účet).
 4. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka reklamní akce, jehož chování či facebookový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook.
 5. Pořadatel reklamní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (například funkčnost sítě Facebook). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy (e-mailu), kterým bude zasílána informace o výhře.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů reklamní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.
 7. Výhry v reklamní akci nejsou právně vymahatelné.